Det vi vil

Vi vil skabe livsglæde, ved at danne ramme om stærke kulturoplevelser.