Kulturium Og corona

Det er dejligt at vi igen kan åbne dørene og invitere indenfor til kulturoplevelser i musikteatret.

Vi har savnet alle vores gæster i de seneste måneder, hvor vi blandt andet har brugt tiden på at forberede os på en sikker, tryg og forsvarlig åbning af huset. 

For tiden bliver der arbejdet på højtryk med at booke sommerkoncerter, som vi glæder os rigtig meget til at invitere indenfor til. 

I genåbningen af musikteatret følger vi Kulturministeriets særlige retningslinjer for kulturarrangementer med siddende publikum. Du kan læse retningslinjerne her. Det skal være en tryg oplevelse af besøge os, derfor følger vi alle retningslinjer ift. afstandskrav mv. Der er opstillet spritstandere og gulvet er afmærket i områder, hvor der kan opstå kødannelse. 

Vi passer godt på hinanden - også i musikteatret. Det betyder at gæster med symptomer eller sygdom naturligvis skal blive hjemme. 

Publikum, der er i risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, bør udvise stor forsigtighed ved besøg. 

Vi tilpasser løbende efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 


Vi glæder os til at se jer igen og håber at  alle vores gæster vil være med til at sikre en god oplevelse for alle.