Kulturium Og corona

En tryg koncert/teateroplevelse

23. oktober sænkede myndighederne forsamlingsloftet fra 50 til 10 personer.

Ændringen af forsamlingsforbuddet har ikke betydning for alle Kulturiums arrangementer, hvor man sidder ned på faste pladser og kigger mod en scene/lærred eller lignende. Det vil sige koncerter, teater og foredrag, som derfor vil blive gennemført helt som planlagt. Det har til gengæld betydning for de af vores arrangementer, som har workshop-karakter, eller hvor man bevæger sig rundt mellem hinanden, og der vil for denne type arrangementer komme ændringer/aflysninger.

I genåbningen af musikteatret følger vi Kulturministeriets særlige retningslinjer for kulturarrangementer med siddende publikum. Du kan læse retningslinjerne her. Det skal være en tryg oplevelse af besøge os, derfor følger vi alle retningslinjer ift. afstandskrav mv. Der er opstillet spritstandere og gulvet er afmærket i områder, hvor der kan opstå kødannelse. 

Vi passer godt på hinanden - også  i musikteatret. Det betyder at gæster med symptomer eller sygdom naturligvis skal blive hjemme. 

Publikum, der er i risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, bør udvise stor forsigtighed ved besøg. 

Du kan selv bidrage til forebyggelse af smitte med COVID 19. Læs Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Vi tilpasser løbende efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 


Vi glæder os til at se jer og håber at  alle vores gæster vil være med til at sikre en god oplevelse for alle. 
 

Krav om mundbind

Fra den 29. oktober skal der bæres mundbind i alle offentligt tilgængelige områder - dog ikke, når man sidder ned. Det betyder at  alle vores gæster og personale skal bære mundbind/visir i hele huset i åbningstiden når de går/står.

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, så kontakt endelig vores personale.